Visayan Christian Songs

song

Adlaw nga Mahimayaon

Lyrics & Video 608 views
song

Adto Ta Sa Langit

Lyrics & Video 451 views
song

Aduna Koy Damgo

Lyrics & Video 169 views
song

Agakon Ka N’ya

Lyrics & Video 19 views
song

Ako Musonod

Lyrics & Video 37 views
song

Alagad na Igsoon

Lyrics & Video 115 views
song

Anak Balik Na

Lyrics & Video 408 views
song

Andam Ka Ba

Lyrics & Video 513 views
song

Ang Kaluwasan

Lyrics & Video 18 views
song

Ang Kinabuhi

Lyrics & Video 92 views
song

Ang Maayong Higala

Lyrics & Video 62 views
song

Ang Mga Pagsulay

Lyrics & Video 228 views
song

Ang Pag-alagad Mo

Lyrics & Video 98 views
song

Ang Pulong Mo

Lyrics & Video 3.9K views
song

Ang Sakayan

Lyrics & Video 3.2K views
song

Antuson Lang

Lyrics & Video 2.4K views
song

Asa Nang Pagsalig Mo

Lyrics & Video 119 views
song

Awit Sa Gugma

Lyrics & Video 1.1K views
song

Awit sa Gugma

Lyrics & Video 57 views
song

Ayaw Gayud Kalimti

Lyrics & Video 2.5K views
song

Ayaw Na

Lyrics & Video 14 views
song

Ayaw Pagduha-duha

Lyrics & Video 2.7K views
song

Ayaw’g Biya

Lyrics & Video 40 views
song

Bag-oha Ginoo

Lyrics & Video 4.7K views
song

Bag-ong Kasingkasing

Lyrics & Video 1.9K views
song

Bagulbolan

Lyrics & Video 194 views
song

Bakak

Lyrics & Video 21 views
song

Balaang Kasulatan

Lyrics & Video 1.4K views
song

Balaang Syudad

Lyrics & Video 2.1K views
song

Baul Nga Krus

Lyrics & Video 11 views
song

Bililhon Ang Panahon

Lyrics & Video 138 views
song

Bisan Asa Ka

Lyrics & Video 56 views
song

Biyai Ang Sala

Lyrics & Video 474 views
song

Dal-on Ta

Lyrics & Video 358 views
song

Dalangpanan Ka

Lyrics & Video 905 views
song

Dawata Sya

Lyrics & Video 37 views
song

Daygon Ka

Lyrics & Video 864 views
song

Daygon ko Ikaw

Lyrics & Video 1.3K views
Show more

Sponsored

Sponsored

Sponsored