Visayan Christian Songs

song

Adlaw nga Mahimayaon

Lyrics & Video 2.9K Views
song

Adto Ta Sa Langit

Lyrics & Video 19K Views
song

Aduna Koy Damgo

Lyrics & Video 1.9K Views
song

Agakon Ka N’ya

Lyrics & Video 798 Views
song

Ako Musonod

Lyrics & Video 3.2K Views
song

Alagad na Igsoon

Lyrics & Video 1.8K Views
song

Anak Balik Na

Lyrics & Video 2.6K Views
song

Andam Ka Ba

Lyrics & Video 3.1K Views
song

Ang Iya Nga Takna

Lyrics & Video 951 Views
song

Ang Kaluwasan

Lyrics & Video 1.4K Views
song

Ang Kinabuhi

Lyrics & Video 2.6K Views
song

Ang Maayong Higala

Lyrics & Video 2.5K Views
song

Ang Mga Pagsulay

Lyrics & Video 6.8K Views
song

Ang Pag-alagad Mo

Lyrics & Video 3.3K Views
song

Ang Poluy-anan

Lyrics & Video 1.5K Views
song

Ang Pulong Mo

Lyrics & Video 11.2K Views
song

Ang Sakayan

Lyrics & Video 8.5K Views
song

Antuson Lang

Lyrics & Video 6.3K Views
song

Asa Nang Pagsalig Mo

Lyrics & Video 4.1K Views
song

Awit Sa Gugma

Lyrics & Video 12.4K Views
song

Awit sa Gugma

Lyrics & Video 3.3K Views
song

Ayaw Gayud Kalimti

Lyrics & Video 6.7K Views
song

Ayaw Na

Lyrics & Video 1.6K Views
song

Ayaw Pagduha-duha

Lyrics & Video 11.7K Views
song

Ayaw’g Biya

Lyrics & Video 1.5K Views
song

Bag-oha Ginoo

Lyrics & Video 19.4K Views
song

Bag-ong Kasingkasing

Lyrics & Video 8.3K Views
song

Bagulbolan

Lyrics & Video 1.8K Views
song

Bakak

Lyrics & Video 954 Views
song

Balaang Kasulatan

Lyrics & Video 3.9K Views
song

Balaang Syudad

Lyrics & Video 6.1K Views
song

Baul Nga Krus

Lyrics & Video 839 Views
song

Bisan Asa Ka

Lyrics & Video 1.7K Views
song

Biyai Ang Sala

Lyrics & Video 2.5K Views
song

Dal-on Ta

Lyrics & Video 2.4K Views
song

Dalangpanan Ka

Lyrics & Video 5.1K Views
song

Dasig

Lyrics & Video 2.4K Views
song

Dawata Sya

Lyrics 1.4K Views
song

Daygon Ka

Lyrics & Video 11.5K Views
song

Daygon ko Ikaw

Lyrics & Video 5.9K Views
Show more

Sponsored

Sponsored

Sponsored