Visayan Christian Songs

song

Adlaw nga Mahimayaon

Lyrics & Video 809 views
song

Adto Ta Sa Langit

Lyrics & Video 2.4K views
song

Aduna Koy Damgo

Lyrics & Video 300 views
song

Agakon Ka N’ya

Lyrics & Video 65 views
song

Ako Musonod

Lyrics & Video 263 views
song

Alagad na Igsoon

Lyrics & Video 228 views
song

Anak Balik Na

Lyrics & Video 617 views
song

Andam Ka Ba

Lyrics & Video 743 views
song

Ang Kaluwasan

Lyrics & Video 88 views
song

Ang Kinabuhi

Lyrics & Video 277 views
song

Ang Maayong Higala

Lyrics & Video 274 views
song

Ang Mga Pagsulay

Lyrics & Video 942 views
song

Ang Pag-alagad Mo

Lyrics & Video 410 views
song

Ang Pulong Mo

Lyrics & Video 5.5K views
song

Ang Sakayan

Lyrics & Video 4.1K views
song

Antuson Lang

Lyrics & Video 3.1K views
song

Asa Nang Pagsalig Mo

Lyrics & Video 448 views
song

Awit Sa Gugma

Lyrics & Video 1.7K views
song

Awit sa Gugma

Lyrics & Video 191 views
song

Ayaw Gayud Kalimti

Lyrics & Video 3.3K views
song

Ayaw Na

Lyrics & Video 91 views
song

Ayaw Pagduha-duha

Lyrics & Video 3.9K views
song

Ayaw’g Biya

Lyrics & Video 119 views
song

Bag-oha Ginoo

Lyrics & Video 8.5K views
song

Bag-ong Kasingkasing

Lyrics & Video 2.5K views
song

Bagulbolan

Lyrics & Video 365 views
song

Bakak

Lyrics & Video 77 views
song

Balaang Kasulatan

Lyrics & Video 1.6K views
song

Balaang Syudad

Lyrics & Video 2.7K views
song

Baul Nga Krus

Lyrics & Video 36 views
song

Bililhon Ang Panahon

Lyrics & Video 190 views
song

Bisan Asa Ka

Lyrics & Video 135 views
song

Biyai Ang Sala

Lyrics & Video 643 views
song

Dal-on Ta

Lyrics & Video 468 views
song

Dalangpanan Ka

Lyrics & Video 1.4K views
song

Dasig

Lyrics & Video 242 views
song

Dawata Sya

Lyrics & Video 131 views
song

Daygon Ka

Lyrics & Video 1.6K views
song

Daygon ko Ikaw

Lyrics & Video 1.9K views
Show more

Sponsored

Sponsored

Sponsored