Visayan Christian Songs

song

Adlaw nga Mahimayaon

Lyrics & Video 2.4K Views
song

Adto Ta Sa Langit

Lyrics & Video 13.8K Views
song

Aduna Koy Damgo

Lyrics & Video 1.6K Views
song

Agakon Ka N’ya

Lyrics & Video 655 Views
song

Ako Musonod

Lyrics & Video 2.4K Views
song

Alagad na Igsoon

Lyrics & Video 1.5K Views
song

Anak Balik Na

Lyrics & Video 2.2K Views
song

Andam Ka Ba

Lyrics & Video 2.7K Views
song

Ang Iya Nga Takna

Lyrics & Video 765 Views
song

Ang Kaluwasan

Lyrics & Video 975 Views
song

Ang Kinabuhi

Lyrics & Video 2.1K Views
song

Ang Maayong Higala

Lyrics & Video 2.1K Views
song

Ang Mga Pagsulay

Lyrics & Video 5.5K Views
song

Ang Pag-alagad Mo

Lyrics & Video 2.5K Views
song

Ang Poluy-anan

Lyrics & Video 1.2K Views
song

Ang Pulong Mo

Lyrics & Video 10.3K Views
song

Ang Sakayan

Lyrics & Video 7.5K Views
song

Antuson Lang

Lyrics & Video 5.5K Views
song

Awit Sa Gugma

Lyrics & Video 7.6K Views
song

Awit sa Gugma

Lyrics & Video 2.5K Views
song

Ayaw Gayud Kalimti

Lyrics & Video 6K Views
song

Ayaw Na

Lyrics & Video 1.3K Views
song

Ayaw Pagduha-duha

Lyrics & Video 10.4K Views
song

Ayaw’g Biya

Lyrics & Video 1.1K Views
song

Bag-oha Ginoo

Lyrics & Video 16.5K Views
song

Bag-ong Kasingkasing

Lyrics & Video 6.8K Views
song

Bagulbolan

Lyrics & Video 1.5K Views
song

Bakak

Lyrics & Video 773 Views
song

Balaang Kasulatan

Lyrics & Video 3.4K Views
song

Balaang Syudad

Lyrics & Video 5.3K Views
song

Baul Nga Krus

Lyrics & Video 707 Views
song

Bililhon Ang Panahon

Lyrics & Video 857 Views
song

Bisan Asa Ka

Lyrics & Video 1.3K Views
song

Biyai Ang Sala

Lyrics & Video 2.1K Views
song

Dal-on Ta

Lyrics & Video 1.8K Views
song

Dalangpanan Ka

Lyrics & Video 4K Views
song

Dasig

Lyrics & Video 1.9K Views
song

Dawata Sya

Lyrics 1.2K Views
song

Daygon Ka

Lyrics & Video 6.5K Views
song

Daygon ko Ikaw

Lyrics & Video 4.8K Views
Show more

Sponsored

Sponsored

Sponsored