Visayan Christian Songs

song

Adlaw nga Mahimayaon

Lyrics & Video 740 views
song

Adto Ta Sa Langit

Lyrics & Video 1.7K views
song

Aduna Koy Damgo

Lyrics & Video 257 views
song

Agakon Ka N’ya

Lyrics & Video 51 views
song

Ako Musonod

Lyrics & Video 158 views
song

Alagad na Igsoon

Lyrics & Video 181 views
song

Anak Balik Na

Lyrics & Video 535 views
song

Andam Ka Ba

Lyrics & Video 632 views
song

Ang Kaluwasan

Lyrics & Video 56 views
song

Ang Kinabuhi

Lyrics & Video 208 views
song

Ang Maayong Higala

Lyrics & Video 194 views
song

Ang Mga Pagsulay

Lyrics & Video 679 views
song

Ang Pag-alagad Mo

Lyrics & Video 317 views
song

Ang Pulong Mo

Lyrics & Video 5K views
song

Ang Sakayan

Lyrics & Video 3.8K views
song

Antuson Lang

Lyrics & Video 2.9K views
song

Asa Nang Pagsalig Mo

Lyrics & Video 327 views
song

Awit Sa Gugma

Lyrics & Video 1.4K views
song

Awit sa Gugma

Lyrics & Video 129 views
song

Ayaw Gayud Kalimti

Lyrics & Video 3K views
song

Ayaw Na

Lyrics & Video 56 views
song

Ayaw Pagduha-duha

Lyrics & Video 3.4K views
song

Ayaw’g Biya

Lyrics & Video 86 views
song

Bag-oha Ginoo

Lyrics & Video 7.1K views
song

Bag-ong Kasingkasing

Lyrics & Video 2.3K views
song

Bagulbolan

Lyrics & Video 313 views
song

Bakak

Lyrics & Video 52 views
song

Balaang Kasulatan

Lyrics & Video 1.5K views
song

Balaang Syudad

Lyrics & Video 2.5K views
song

Baul Nga Krus

Lyrics & Video 24 views
song

Bililhon Ang Panahon

Lyrics & Video 168 views
song

Bisan Asa Ka

Lyrics & Video 95 views
song

Biyai Ang Sala

Lyrics & Video 580 views
song

Dal-on Ta

Lyrics & Video 428 views
song

Dalangpanan Ka

Lyrics & Video 1.2K views
song

Dasig

Lyrics & Video 180 views
song

Dawata Sya

Lyrics & Video 105 views
song

Daygon Ka

Lyrics & Video 1.4K views
song

Daygon ko Ikaw

Lyrics & Video 1.7K views
Show more

Sponsored

Sponsored

Sponsored