Visayan Christian Songs

song

Adlaw nga Mahimayaon

Lyrics & Video 1.2K views
song

Adto Ta Sa Langit

Lyrics & Video 5.5K views
song

Aduna Koy Damgo

Lyrics & Video 625 views
song

Agakon Ka N’ya

Lyrics & Video 162 views
song

Ako Musonod

Lyrics & Video 772 views
song

Alagad na Igsoon

Lyrics & Video 507 views
song

Anak Balik Na

Lyrics & Video 989 views
song

Andam Ka Ba

Lyrics & Video 1.3K views
song

Ang Iya Nga Takna

Lyrics & Video 225 views
song

Ang Kaluwasan

Lyrics & Video 291 views
song

Ang Kinabuhi

Lyrics & Video 694 views
song

Ang Maayong Higala

Lyrics & Video 821 views
song

Ang Mga Pagsulay

Lyrics & Video 2.3K views
song

Ang Pag-alagad Mo

Lyrics & Video 893 views
song

Ang Pulong Mo

Lyrics & Video 7K views
song

Ang Sakayan

Lyrics & Video 5.2K views
song

Antuson Lang

Lyrics & Video 3.7K views
song

Asa Nang Pagsalig Mo

Lyrics & Video 996 views
song

Awit Sa Gugma

Lyrics & Video 2.4K views
song

Awit sa Gugma

Lyrics & Video 634 views
song

Ayaw Gayud Kalimti

Lyrics & Video 4.3K views
song

Ayaw Na

Lyrics & Video 313 views
song

Ayaw Pagduha-duha

Lyrics & Video 6.1K views
song

Ayaw’g Biya

Lyrics & Video 374 views
song

Bag-oha Ginoo

Lyrics & Video 11.6K views
song

Bag-ong Kasingkasing

Lyrics & Video 3.6K views
song

Bagulbolan

Lyrics & Video 666 views
song

Bakak

Lyrics & Video 240 views
song

Balaang Kasulatan

Lyrics & Video 2K views
song

Balaang Syudad

Lyrics & Video 3.6K views
song

Baul Nga Krus

Lyrics & Video 167 views
song

Bililhon Ang Panahon

Lyrics & Video 354 views
song

Bisan Asa Ka

Lyrics & Video 399 views
song

Biyai Ang Sala

Lyrics & Video 1K views
song

Dal-on Ta

Lyrics & Video 839 views
song

Dalangpanan Ka

Lyrics & Video 2.1K views
song

Dasig

Lyrics & Video 665 views
song

Dawata Sya

Lyrics & Video 388 views
song

Daygon Ka

Lyrics & Video 2.4K views
song

Daygon ko Ikaw

Lyrics & Video 2.6K views
Show more

Sponsored

Sponsored

Sponsored