Visayan Christian Songs

song

Adlaw nga Mahimayaon

Lyrics & Video 994 views
song

Adto Ta Sa Langit

Lyrics & Video 4.2K views
song

Aduna Koy Damgo

Lyrics & Video 405 views
song

Agakon Ka N’ya

Lyrics & Video 99 views
song

Ako Musonod

Lyrics & Video 488 views
song

Alagad na Igsoon

Lyrics & Video 343 views
song

Anak Balik Na

Lyrics & Video 784 views
song

Andam Ka Ba

Lyrics & Video 977 views
song

Ang Iya Nga Takna

Lyrics & Video 115 views
song

Ang Kaluwasan

Lyrics & Video 164 views
song

Ang Kinabuhi

Lyrics & Video 459 views
song

Ang Maayong Higala

Lyrics & Video 551 views
song

Ang Mga Pagsulay

Lyrics & Video 1.8K views
song

Ang Pag-alagad Mo

Lyrics & Video 682 views
song

Ang Pulong Mo

Lyrics & Video 6.5K views
song

Ang Sakayan

Lyrics & Video 4.8K views
song

Antuson Lang

Lyrics & Video 3.4K views
song

Asa Nang Pagsalig Mo

Lyrics & Video 718 views
song

Awit Sa Gugma

Lyrics & Video 2.1K views
song

Awit sa Gugma

Lyrics & Video 383 views
song

Ayaw Gayud Kalimti

Lyrics & Video 4K views
song

Ayaw Na

Lyrics & Video 180 views
song

Ayaw Pagduha-duha

Lyrics & Video 5.3K views
song

Ayaw’g Biya

Lyrics & Video 215 views
song

Bag-oha Ginoo

Lyrics & Video 10.8K views
song

Bag-ong Kasingkasing

Lyrics & Video 3.1K views
song

Bagulbolan

Lyrics & Video 493 views
song

Bakak

Lyrics & Video 121 views
song

Balaang Kasulatan

Lyrics & Video 1.8K views
song

Balaang Syudad

Lyrics & Video 3.2K views
song

Baul Nga Krus

Lyrics & Video 70 views
song

Bililhon Ang Panahon

Lyrics & Video 243 views
song

Bisan Asa Ka

Lyrics & Video 218 views
song

Biyai Ang Sala

Lyrics & Video 794 views
song

Dal-on Ta

Lyrics & Video 630 views
song

Dalangpanan Ka

Lyrics & Video 1.8K views
song

Dasig

Lyrics & Video 438 views
song

Dawata Sya

Lyrics & Video 218 views
song

Daygon Ka

Lyrics & Video 2K views
song

Daygon ko Ikaw

Lyrics & Video 2.3K views
Show more

Sponsored

Sponsored

Sponsored