Visayan Christian Songs

song

Adlaw nga Mahimayaon

Lyrics & Video 671 views
song

Adto Ta Sa Langit

Lyrics & Video 967 views
song

Aduna Koy Damgo

Lyrics & Video 213 views
song

Agakon Ka N’ya

Lyrics & Video 31 views
song

Ako Musonod

Lyrics & Video 85 views
song

Alagad na Igsoon

Lyrics & Video 149 views
song

Anak Balik Na

Lyrics & Video 474 views
song

Andam Ka Ba

Lyrics & Video 579 views
song

Ang Kaluwasan

Lyrics & Video 37 views
song

Ang Kinabuhi

Lyrics & Video 142 views
song

Ang Maayong Higala

Lyrics & Video 113 views
song

Ang Mga Pagsulay

Lyrics & Video 403 views
song

Ang Pag-alagad Mo

Lyrics & Video 197 views
song

Ang Pulong Mo

Lyrics & Video 4.4K views
song

Ang Sakayan

Lyrics & Video 3.5K views
song

Antuson Lang

Lyrics & Video 2.6K views
song

Asa Nang Pagsalig Mo

Lyrics & Video 223 views
song

Awit Sa Gugma

Lyrics & Video 1.2K views
song

Awit sa Gugma

Lyrics & Video 80 views
song

Ayaw Gayud Kalimti

Lyrics & Video 2.7K views
song

Ayaw Na

Lyrics & Video 37 views
song

Ayaw Pagduha-duha

Lyrics & Video 3K views
song

Ayaw’g Biya

Lyrics & Video 57 views
song

Bag-oha Ginoo

Lyrics & Video 5.7K views
song

Bag-ong Kasingkasing

Lyrics & Video 2.1K views
song

Bagulbolan

Lyrics & Video 247 views
song

Bakak

Lyrics & Video 31 views
song

Balaang Kasulatan

Lyrics & Video 1.4K views
song

Balaang Syudad

Lyrics & Video 2.3K views
song

Baul Nga Krus

Lyrics & Video 16 views
song

Bililhon Ang Panahon

Lyrics & Video 156 views
song

Bisan Asa Ka

Lyrics & Video 74 views
song

Biyai Ang Sala

Lyrics & Video 527 views
song

Dal-on Ta

Lyrics & Video 395 views
song

Dalangpanan Ka

Lyrics & Video 1.1K views
song

Dasig

Lyrics & Video 116 views
song

Dawata Sya

Lyrics & Video 81 views
song

Daygon Ka

Lyrics & Video 1.1K views
song

Daygon ko Ikaw

Lyrics & Video 1.5K views
Show more

Sponsored

Sponsored

Sponsored