Visayan Christian Songs

song

Adlaw nga Mahimayaon

Lyrics & Video 895 views
song

Adto Ta Sa Langit

Lyrics & Video 3.2K views
song

Aduna Koy Damgo

Lyrics & Video 352 views
song

Agakon Ka N’ya

Lyrics & Video 87 views
song

Ako Musonod

Lyrics & Video 377 views
song

Alagad na Igsoon

Lyrics & Video 294 views
song

Anak Balik Na

Lyrics & Video 697 views
song

Andam Ka Ba

Lyrics & Video 857 views
song

Ang Kaluwasan

Lyrics & Video 128 views
song

Ang Kinabuhi

Lyrics & Video 375 views
song

Ang Maayong Higala

Lyrics & Video 422 views
song

Ang Mga Pagsulay

Lyrics & Video 1.4K views
song

Ang Pag-alagad Mo

Lyrics & Video 514 views
song

Ang Pulong Mo

Lyrics & Video 6K views
song

Ang Sakayan

Lyrics & Video 4.5K views
song

Antuson Lang

Lyrics & Video 3.3K views
song

Asa Nang Pagsalig Mo

Lyrics & Video 577 views
song

Awit Sa Gugma

Lyrics & Video 1.9K views
song

Awit sa Gugma

Lyrics & Video 273 views
song

Ayaw Gayud Kalimti

Lyrics & Video 3.7K views
song

Ayaw Na

Lyrics & Video 139 views
song

Ayaw Pagduha-duha

Lyrics & Video 4.7K views
song

Ayaw’g Biya

Lyrics & Video 174 views
song

Bag-oha Ginoo

Lyrics & Video 9.8K views
song

Bag-ong Kasingkasing

Lyrics & Video 2.8K views
song

Bagulbolan

Lyrics & Video 435 views
song

Bakak

Lyrics & Video 99 views
song

Balaang Kasulatan

Lyrics & Video 1.7K views
song

Balaang Syudad

Lyrics & Video 2.9K views
song

Baul Nga Krus

Lyrics & Video 50 views
song

Bililhon Ang Panahon

Lyrics & Video 217 views
song

Bisan Asa Ka

Lyrics & Video 186 views
song

Biyai Ang Sala

Lyrics & Video 724 views
song

Dal-on Ta

Lyrics & Video 533 views
song

Dalangpanan Ka

Lyrics & Video 1.7K views
song

Dasig

Lyrics & Video 342 views
song

Dawata Sya

Lyrics & Video 173 views
song

Daygon Ka

Lyrics & Video 1.8K views
song

Daygon ko Ikaw

Lyrics & Video 2.1K views
Show more

Sponsored

Sponsored

Sponsored