song

Ayaw Pagduha-duha

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi
Kong unsa ang padulngan sa imong kapalaran
Si Hesus mouban sa malisud nga mga dalan
Sa bukton Niya agakon ug sapnayon

Ayaw ug kalibugi ang imong kaugmaon
Si Hesus lang sangpita kay siya duol pa
Siya matinagdanon ug maluloy-on
Dili ka Niya biyaan ug talikdan

Chorus
Subaya lang padayon lang
Ang dag-anan hapit na makuptan
Lig-ona lang ang imong kaugalingon
Kay ugma imo na sab ang panahon

Ayaw paghilaki ang kasakit sa kinabuhi
Kini molabay lang sama sa alindahaw
Unya mawala na ang mga pagbalata
Kong si Hesus ang imong tan-awon

Ayaw ug kabalaka sa daghan nga problema
Kini may kasulbaran sa unahan
Unya mapulihan sa panahon nga malipayon
Kong si Hesus ang imong paharion

Repeat Chorus

Sponsored