Sponsored

SDA Journal

Should Christians celebrate Halloween? What should you do during this holiday season? Watch this video and comment down your opinion below.

Sponsored

Cer.Mike^2k

Salmo 27: 1 (ASND)

[1] Ang Panginoon ang aking ilaw at Tagapagligtas.
Sino ang aking katatakutan?
Siya ang nagtatanggol sa akin kaya wala akong dapat katakutan.

-Sa Diyos Lamang Ang Papuri at Pasasalamat!

Show more

Sponsored

Sponsored