song

Gipili Ka Nya

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Wala ka ba mahibalo nga ikaw gimahal Niya
Sukad pa sa sinugdanan sa imong gigikanan
Gipili na ikaw Niya nga mahimong Iyang kasaligan

Ikaw ang kalipay sa Iyang mga dalan
Nga mosangyaw sa Balaan nga kasugoan
Gipatubo ug gipadako nagpabilin nga ikaw bubo-an

Chorus
Sa sinugdanan ug karon ikaw nahimut-an
Nagmatinumanon nga sulogoon
Adunahan O kabos ikaw gipili
Kay ang mga buhat mo pinasahi

Siya imong katimbang sa tanang mga butang
Sa kaharuhay ug kalisod Siya ang motabang
Dili ka Niya biyaan bisan mangitngit pa ang imong agi-anan

Siya gilapdusan ug nasamaran
Gilansang Siya sa krus apan Iyang gi-antos
Ikaw ang hinungdan aron sa gugma Niya ikaw matabunan

Repeat Chorus

Adunahan O kabos ikaw gipili
Kay ang mga buhat mo pinasahi

Sponsored