Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Pagkalayo sa dalan nga atong gilaktan
Di sayon subayon ang alagi-anan
Tingu-haon lang nga moabot sa unahan
Bisan lisod pag-antuson mo lang

Refrain
Ang kinabuhi mo karon dili sayon
Kuso-kuso-on og pagasulayon
Padayonon kasing-kasing nga ma-inantuson
Ug sa baylo kinabuhing dayon

Pagkalisod mosabay sa imong mga tikang
Oh Hesus ko nga akong manunubos
Giyahi ko og kupti ang akong mga kamot
Aron di ko maluya’g mawala

Repeat Refrain

Ug sa baylo kinabuhing dayon

Sponsored