song

Kahimtang Sa Tawo

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Ang kahimtang mo niining kalibutan
Usahay kalipay kalisdanan
Ang kalisod sa kinabuhi mo karon
Umalagi lang kining tanan

Chorus
Isalig ni Hesus
Siya ang imong manunubos
Makapahulay ka sa mga kalisdanan
Sangpita kanunay
Di gyud ka Niya isalikway
Magmalipayon ug magmadaugon

Ang kahimtang mo sa silong sa adlaw
Sa halayo kanunay nagapanaw
Kina-iyahan nga imong nasaksihan
Lunsay naghatag kanimog kalipayan

Repeat Chorus

Magmalipayon ug magmadaugon

Sponsored