song

Dal-on Ta

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Dal-on ta ang tibuok nga ikapulo
Dal-on ta ang unang bunga sa kahago
Dal-on ta ang halad uban ang gugma Kaniya

Refrain
Sa gingharian may kauswagan
Sa kalibutan may katagbawan
Suwayi paghatag dili ba ang ganghaan
Sa langit abrihan panalangin maangkon

Repeat 1st stanza, & Refrain 2x

Dal-on ta…

Repeat Refrain 2x

Dal-on ta…
Dal-on ta…
Dal-on ta…

Sponsored