song

Simbahon Ka

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Gimugna Mo ang kalibutan
Tag-iya Ka niining tanan
Walay makalabaw Kanimo
Among Dios nga gamhanan

Dili namo ibaylo Imong presensya
Mao kini among kalipay
Kanimo Dios ang himaya
Simbahon Ka sa walay katapusan

Refrain
Salamat Ginoo
Sa Imong grasya
Salamat Ginoo
Sa paghigugma Nimo kanamo

Chorus
Daygon ang Imong ngalan
Takos Kang pasalamatan
Simbahon Ka
Simbahon Ka

Repeat 1st & 2nd stanzas, Refrain, & Chorus 2x

Repeat Refrain, & Chorus 2x

Simbahon Ka
Simbahon Ka

Sponsored