song

Ang Kaluwasan

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Dunay koy naila-ila
Ug akong nahigala
Ug gipasaylo Niya
Ang akong kasal-anan

Gusto ko ug kinabuhi
Itugyan ko Kaniya
Karon akong nabat-anan
Ang kasigurohan

Ako Siyang alagaran
Piniyalan nga kasaligan
Ang Iyang kabubot-on
Mao akong sundon

Oh Dios ko nga makagagahum
Ako nagpapasalamat
Sa matuod Mo nga gugma
Nga kanako gihatag

Chorus
Si Jesus lamang ang atong paglaum
Akong kalipay ug kinabuhi ko
Wala nay sama Kaniya sa landong sa kalangitan
Kang Hesus atong mabat-nan ang kaluwasan

Ug karon tua Sya sa langit
Sa pag-andam ug puloy-anan
Nga mansyon ug ginghari-an
Nga ang dalan lonlon bulawan

Sa ikaduha Niyang pagbalik
Ako Iyang pagadad-on
Usa kini ka saad
Busa magapa-abot ko

Repeat Chorus

Coda
Ang atong paglaum
Atong kalipay ug kinabuhi ko
Wala nay sama kaniya sa landong sa kalangitan
Kang Hesus atong mabat-nan ang kaluwasan
Ang kasigurohan, ang kaluwasan
Hoohhh…

Sponsored

Sponsored