Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Ang atong kalibutan puno sa kasal-anan
Hapit na Niya kining hukman
Ni Hesus nga atong Amahan
Pinaagi sa kamot N’yang gamhanan

Pinaagi sa kalayo ang kalibutan malimpyo
Tungod sa gahum sa Ginoo
Ang mga butang niining kalibutan
Mahanaw ang tanan

Chorus
Ug adunay motungha bag-o nga yuta
Balaang syudad puloy-anan sa katawhan
Sila ang napili sa atong Amahan
Kay nagtuman sa iyang kasugo-an

Oh akong igsoon ikaw ba nahibulong
Sa atong panahon karon
Gubot bisan asa ka paingon
Apan kini atong dawaton

Kay kini mahanaw sa umalabot nga adlaw
Human sa Iyang paghukom
Makita ang puloy-anan nga matahum
Maangkon ang kalipay nga lonlon
Repeat Chorus
Adlib
Repeat Chorus 2x

Sila ang napili sa atong Amahan
Kay nagtuman sa iyang kasugo-an
Kay nagtuman sa iyang kasugo-an
Kay nagtuman sa iyang kasugo-an

Sponsored