00:00
00:00

Sponsored

Nasinati ko na ang Imong kabalaan
Nasinati ko na gugma Mong hilabihan
Diha sa kalandong sa daghang mga butang
Manindot nga dayandayan niining kalibutan

Gibati ko na ang gugma Mog kaayo
Gibati ko na langitnon nga kaalam Mo
Niining kinabuhing padayong gipahimuslan
May kasakit mag kalipay Imong giatiman

Chorus 1
Balaan Ka O Dios, balaan Ka
Tim-os ug maputli way tupong ang gugma
Angayan sa akong pagdayeg, paglaum, ug pagsalig
Balaan Ka O Dios, gahum Mo dili matukib

Nadawat ko na ang Imong mga gasa
Nadawat ko na mga bililhong grasya
Gihatag Mo kanako bahanding kinabuhi
Mahigugmaong magbubuhat, magpasalamat kog magdayeg

Chorus 2
Balaan Ka O Dios, balaan Ka
Tim-os ug maputli way tupong ang gugma
Bugtong anak gipadala sa kamatayon gitugutan
Halad aron pagluwas sa sala niining katawhan

(Instrumental)

Bugtong anak gipadala, sa kamatayon gitugotan
Halad aron pagluwas sa sala niining katawhan

Repeat Chorus 1

Balaan Ka O Dios, (balaan Ka)
Gahum Mo dili matukib

Sponsored