song

Ayaw Gayud Kalimti

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Kasamtangan nagasud-ong sa atong kaugmaon
Nga daw walay kasigurohan kon kita ang saligan
Naga lakaw nga daw hanap ang panan-aw
Pagto-o nasalipdan mingsubay sa hiwi nga dalan.

Chorus
Ayaw gayud kalimti ug kanunay hinumdumi
Matag pitik sa orasan dunay kahulugan
Ang tanan binuhatan gitan-aw sa Dios Amahan
Matag gutlo Siya atong saligan

Hinumdumi kinabuhi adunay utlanan
Walay usa nga nasayod kanus-a bawi-an
Paniguro kay ang yawa naningkamot sa pag-guba
Sa atong kaugma-on giya sa Dios dili mawala
Repeat Chorus 2x

Matag gutlo Siya atong saligan
Matag gutlo Siya atong saligan

Sponsored