song

Hangin

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Mihuros ang hangin sa habagatan
Nagdalag kabugnaw sa kayutaan
Mikuyanap sa kabukiran
Ug milokop sa kapatagan

Chorus
Nalipay ang mga tanum
Mipaypay ang mga dahon
Mga bulak nagtuya-tuya
Tima-ilhan sa ilang pagmaya
Dili ikasaysay ang katahum
Kini nagpahinumdum
Adunay magbubuhat
Dios nga makagagahum

Usahay ang hangin mudagmal
Mukusokuso nga wa gyoy pagmahal
Apan human niining tanan
May mga kamot mupatubo sa tanaman
Repeat Chorus 2x

Kini nagpahinumdum
Adunay magbubuhat
Dios nga makagagahum

Sponsored