Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Bisan kita oyogon
Sa bagyo sa pagsulay
kupot gayud igsoon
Kupot nga malig-on
Kay si Hesus nagsaad
Kinabuhing dayon
Ug ang puloy-anan
Nga matahum

Chorus
Human na ang puloy-anan
Ug dugay na nga naandam
Didto wa nay kalisdanan
Ug wala nay kasakitan
Ang ato lang gyong buhaton
Mosunod sa kabobot-on
Sa pagbalik ni Hesus
Kuhaon ta

Ato karon gipuy-an
Walay kasigurohan
kalibutan sud-ongon
Ug ang dautang binuhatan
Si Hesus nagtanyag
Kanimo, kanako
Sala atong hinolsolan
Aron di ta masilotan

Repeat Chorus 2x

Sa pagbalik ni Hesus
Kuhaon ta
(2x)

Sponsored