Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Sa matag adlaw ang Diyos maga-uban
Sa mga panalangin kita Iyang hatagan
Bisan sa katalagman kita Iyang panalipdan
Busa daygon ta Siya ang Diyos nga gamhanan

Chorus
Ang Diyos nagmahal kanimo
Ang atong sala Siya nagapasaylo
Ug nag-andam sa kaugmaon mo

Bisan gisakit ka sa daghang pagsulay
Si Hesus nahigugma kanimo nagabantay
Bisan giatubang mo ang kagul-anan
Dili ikaw pasagdan sa Langitnong Amahan

Repeat Chorus 2x

Ug nag-andam sa kaugmaon mo
Ug nag-andam sa kaugmaon mo

Sponsored