Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Ampingi ang imong kinabuhi
Kay Sa Diyos kini kanimo gihatag
Labaw sa tanan,walay ikatandi
Bisan sa Salapi ug bulawan

Chorus
Gibuhat ka sa Diyos, labaw sa tanan
walay ikatandi sa kalibutan
Gibuhat ka Niya nga walay sama
Timailhan kini sa gugma N’ya

Refrain
Itugyan Ang tanan sa Diyos
Kay S’ya ang imong manunubos
Isalig Kaniya ang imong kabalaka
Sa kinabuhi mo nasayud S’ya

Repeat Chorus 2x

Gibuhat ka sa Diyos…

Sponsored