song

Linog Ug Bagyo

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Samtang nagalantaw kita sa unahan
Katalagman ato nang nakit-an
Kini ang tima-ilhan nga si Hesus naga tug-an
Nga mahitabo kini sa kalibutan

Chorus
Mga linog ug bagyo
Nagpahinumdum sa tawo
Sa nagkaduol nga pagbalik sa Ginoo
Busa hinumdumi Siya
Ning panahuna Siya alagara
Aron makasugat ka pagbalik Niya

Kagutom ug balatian nagpadayon sa kalibutan
Mga gubat wala nay kasulbaran
Dili na mapugngan ang kadautan sa katawhan
Apan sa Diyos duna kitay kaluwasan

Repeat Chorus

Ang kagahub sa yuta ug ang dagkong balod
Daghan nang kinabuhing nawala
Daghan pang panghitabo ang nagpahinumdum kanato
Busa karon ang Diyos atong alagaron

Repeat Chorus 2x

Aron makasugat ka pagbalik Niya
Aron makasugat ka pagbalik Niya

Sponsored