Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Imo bang nahinumduman nga ang Diyos nagatawag
Apan ikaw wala gyud mutagad
Apan sa dihang miabot ang pagsulay
Nahinumdum ka sa Iyang mga saad

Chorus
Apan ang Diyos nagtawag gihapon
Nga ikaw Kaniya mualagad
Ayaw na paglangan dinhi sa kalibutan
Kay kining tanan sa Diyos pagahukman

Imo bang gipalabi ang butang sa kalibutan
Hinumdumi ang tanan kakawangan
Palandunga’ng gisaad Niya nga puloy-anan
Diin didto wala nay kagul-anan

Repeat Chorus

Daw sa dili ikasaysay ang gugma sa Amahan
Nga ikaw gipakamatyan
Gihatagan ug higayon aron imong maangkon
Ang mga saad Niya imo nang dawaton

Repeat Chorus 2x

Kay kining tanan sa Diyos pagahukman
Kay kining tanan sa Diyos pagahukman

Sponsored