song

Lonlon Kalipay

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Nahinumdom ka ba
Nga ikaw kauban Niya
Giluwas ug gipanalipdan ka
Apan may pagsulay sa kalibutan
Nga imong gipuy-an
Apan may pagsulay luyo ang kalipay

Chorus
Paninguhaan lang gayud
Ang pagsunod sa tininuod
Luyo sa pagsulay
Lonlon nga kalipay

Nahinumdom ka ba
Nga ikaw giluwas Niya
Sa kalisdanan ikaw gitabangan
Gigunitan ka ug gisap-nay
Sa mga bukton Niya
Gi-ampingan kay mahal ka Niya

Repeat Chorus

Nahinumdom ka ba
Nga gipakamatyan ka
Ni Jesus sa kalbaryo sa krus
Tungod sa mga kasal-anan
Nga imong naangkon
Hinumdomi ang pag-antos Niya

Bridge
Ayaw gayud kaluya
Sa pagtuo mo
Kay si Kristo
Ang nagsap-nay kanimo

Repeat Chorus 2x

Luyo sa pagsulay lonlon nga kalipay (3x)

Sponsored