Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Sa atong pag-apil
Niining lumba sa dagan
Bisan hinay-hinay lang
Basta kita nagadagan

Ato gyud nga maangkon
Ang kinabuhing dayon
Kung kita molahutay lang
Hangtud sa katapusan

Chorus
Kumusta na (kumusta na)
Ang atong pagtuo
Nga bisan sa tunokon
Nga dalang maagian
Lig-on ba (lig-on ba)
Ang atong pagtuo
Nga dili mapukan
Sa tanang kalisdanan
Atong hinumduman
Nga langit ang dag-anan
Ug nga atong maangkon
Ang kinabuhing dayon

Lapad ug sangkad
Ang dalan sa kalaglagan
Daghan ang mahisubay
Tungod sa kahamugaway

Lisod ug sigpit
Ang dalan sa langit
Dyutay lang ang makadagan
Tungod sa kalisdanan

Repeat Chorus

Atong hinumduman
Nga langit ang dag-anan
Ug nga atong maangkon
Ang kinabuhing dayon

Sponsored