Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Intro
Og mobalik si Hesus dinhi sa kalibutan
Kuhaon og lalinon ang nagtuman

Ang balaan nga kasulatan
Gituga sa katawhan
Aron mahibalo sa sugo sa GINOO
Sa wala pa Siya mokayab sa langit
Ang tanang tinun-an gisugo Niya
Panglakaw kamo isangyaw ang pulong Ko

Chorus
Karun ato-a Siya didto sa kalangitan
Nag andam ug puloy-anan
Sa tanan nga balaan
Ug mubalik si Hesus dinhi sa kalibutan
Kuhaon ug lalinon ang nagtuman.

Busa tumanon ta ang tanang sugo Niya
Samtang may panahon pa
Ato nang isangyaw ang mga pulong Niya
Kay hapit na hukmi ang kalibutan ta
Magmadasigon kita
Aron di ta paninglan sa sugo sa katawhan

Repeat Chorus 2x

Ug mubalik si Hesus dinhi sa kalibutan
Kuhaon ug lalinon ang nagtuman

Sponsored