Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Langit nga gihandum ko
Nga didto akong makita si Kristo
Ooohhh, Ooohhh

Nangandoy ko (Nangandoy ko 2x) sa bahandi
Nga toa sa layong dapit
Unahan didto sa kaugmaon

Refrain
Sa kaugmaon ang langit mahayag
Ang mga damgo kung matuman
Way kagul-anan sa kaugmaon
Kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan

Kung ang kinabuhi dam-agan sa mga suliran
Dunay paglaum sa kaugmaon

Repeat Refrain

Pagkamalipayon ko gayod nga akong nasayran
Ang kaluwasan sa kaugmaon

Repeat Refrain

Kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan

Coda
Pagkatam-is kung ako tua na didto
Pagkatahum puloy-an gi-andam sa mga balaan
Kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan
Kay didto akong makita si Kristo
Si kristo

Sponsored