song

Daygon Ka

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Karon ang adlaw sa Dios
Karon ang adlaw sa pagdayeg ug pagsimba
Ibayaw ang atong kamot
Molukso mosayaw
Mosinggit ug maghugyaw
Balaan dalaygon nga Dios

Karon ang adlaw sa Dios
Karon ang adlaw sa pagdayeg ug pagsimba
Ibayaw ang atong kamot
Molukso mosayaw
Mosinggit ug maghugyaw
Balaan gamhanan ang Dios

Chorus
Daygon ko Ikaw
O Dios nga labing gamhanan
Matuboy Ka sa among pagsimba
O Dios nga way kausaban
Hangtud sa kahangturan
Daygon ko Ikaw sa way katapusan

Repeat 2nd stanza, & Chorus 2x

O Dios nga way kausaban
Hangtud sa kahangturan
Daygon ko Ikaw sa way katapusan
Daygon ko Ikaw sa way katapusan
Daygon ko Ikaw sa way katapusan

Sponsored