song

Wala Nay Lain

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Gihatagan mo’g bili ang kinabuhi ko
Bisan sa mga kalapasan gipasaylo Mo ako
Maloloy-on Ka mahigugmaon Ka
Walay sama Kanimo
Ang kadaugan naangkon ko
Bisan sa mga kapakyasan gilig-on Mo ako
Pagkamaayo Mo Pagkabootan Mo
Tuburan ka sa grasya og matuod nga gugma
(2x)

Chorus
Walay makalabaw sa pagkagamhanan Mo
Walay makatupong sa kadako sa gugma Mo
Ikaw lang ang angayan ug takos nga simbahon
Wala nay laing alagaran gawas Kanimo
(2x)

Bridge
Dili gyud matugkad ang pagka balaan Mo
Walay maka kumpara sa tanan nga gibuhat Mo
Pasidunggan Ka, Pasalamatan Ka…

Repeat Chorus Once

Wala nay laing alagaran gawas Kanimo
Wala nay laing alagaran gawas Kanimo
Ohhh…

Sponsored