Video unavailableClick the play button below to listen audio.

00:00
00:00

Sponsored

Igsoon ikaw gipili sa Ginoo
Nadunggan N’ya ang pangalyupo mo
Sa mga kasal-anang nagabugkos kanimo
Andam Siya sa mopasaylo

Kung makigkuyog ka Kaniya, kadagatan paglaktan mo
Ayaw pagduha-duha sa gahum sa Ginoo

Refrain
Kutob sa makaya, dayega Siya
Tanan mong kaguol wagtangon niya
Buhii na karon bug-at mong suliran
Kung bati-og kaluya, igsoon agakon Ka N’ya

Kitang mga pinili katawhan sa Ginoo
Gipakamatyan N’ya sa kalbaryo
Busa ayaw kalisang sa mga unos ug bagyo
Nga mu-abot sa kinabuhi mo

Gitawag ta’s kahayag pangsangyaw sa katawhan
Tindog sumalig kaluwasan dawaton ta

Refrain 2
Igsoon kutob sa makaya, dayega Siya
Tanan mong kaguol wagtangon niya
Buhii na karon bug-at mong suliran
Kung batioong kaluya igsoon agakon Ka N’ya
kutob sa makaya, dayega Siya
Tanan mong kaguol wagtangon niya
Buhii na karon bug-at mong suliran
Kung bati-og kaluya
Kung bati-og kaluya,
Igsoon agakon Ka N’ya

Sponsored

Sponsored