song

Daygon ko Ikaw

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

O Hesus puno Ikaw sa kahibulungan
Pagkatingalahan ang Imong mga saad
O Hesus ang gugma Mo way pagkalaya
Sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan
O Hesus daygon ang Imong buhing pangalan
(2x)

Chorus
Daygon ko Ikaw sa bug-os kong kasingkasing
Pagkahalangdon ang Imong pagkamatarong
Daygon ko Ikaw sa tibuok kong kinabuhi
Ikaw lamang ang akong pagadaygon

Bridge
Ikaw ang Alpha ug ang Omega
Ang sinugdanan ug ang katapusan
Ikaw ang Alpha ug ang Omega
Ang sinugdanan ug ang katapusan
Ang sinugdan ug ang katapusan

Repeat Chorus

Sponsored