song

Handumon Ko

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Kinsa man ako
Ikumpara Kanimo
Nga dili mapakyas
Bisan kanus-a mupasaylo Ka

Mga problema ug balatian
Walay laing tubag
Ikaw lamang oh Dios
Gamhanan Ka

Refrain
Kahibulongan Ka Ginoo
Dili matugkad Imong kaayo
Pagkatam-is gyud
Sa buhing ngalan Mo

Chorus 1
Handumon ko ang gibuhat Mo
Sa katapusang panihapon
Gikuha Mo ang pan
Gipasalamatan
Simbolo sa lawas Mong halad

Umari kamong tanan
Nga gikapuyan
Ug gibug-atan
Kay papahulayon Ko kamo

Dios naga-ingon
Umari kamo Kanako
Ug maghusay kita
Bisan unsa ka pula ang inyong sala

Refrain
Maputi kini kaayo
Bisan pa kini dagtum pula
Maputi kini
Sama sa balhibo sa karnero

Chorus 2
Handumon ko ang gibuhat Mo
Sa katapusang panihapon
Gikuha Mo ang kupa
Gipasalamatan
Simbolo sa gi-ula Mong dugo

Repeat Chorus 1 & 2

Sponsored