song

Dili Makawang

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Nagasalig,nagatuo sa imong mga pulong
Mga saad nga Imong pagatumanon

Nagahangyo, nagapangayo sa among gikinahanglan
Mga tinguha sulod ning dughan ko

Nag-ampo, nagadayeg sa Imong buhing ngalan
Nagapangita sa gingharian Mo

Chorus
Dili makawang ang tanan
Ang among pagpangamuyo
Uban sa presensya
Ikaw gayud nagatubag oh Diyos
Dili makawang ang tanan
Ang among pagpangabudlay
Ikaw sa kanunay nagahatag
Kalig-on ug kusog
Dili makawang ang tanan
Ang among mga pagdayeg
Nga mosulbong sa langit
Sa trono mo, Ikaw mahimaya
Repeat from start

Bridge
Taliwala sa pagsulay ug paglutos
Naangkon ko ang kadaugan
Sa balatian ug sakit, ohh ohh
Naangkon ko ang kaayuhan
Repeat Chorus

Sponsored