Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Ang takna hapit na
Nga si Hesu Kristo mobalik
Mobalik man Siya
Alang sa paghukom
Kanimo ug alang sa tanan

Chorus
Busa akong higala
Ikaw andam na ba
Sa imong kinabuhi na karon
Si Kristo mobalik
Basin maglangan ka
Dili gayud ikaw madala

Ang takna hapit na
Nga ang kalibutan hukman N’ya
Basin ang mga buhat mo
Dili angay kang Kristo
Adto gayud ikaw sa Imperno

Repeat Chorus 2x

Dili gayud ikaw madala 2x

Sponsored