Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Sa daghang panahon sa Dios ka gitawag
Apan wala gayud ka mitagad
Gibadlong, gitambagan ka, wala nimo pagtagda
May adlaw ra unya magbasol ka

Refrain
Karon ang adlaw sa Dios mobalik ka
Kay basin kun ugma wala kana
Ayaw paglangana kay may panahon pa
Kay kun ugma ka pa ulahi na

Sa kagabhion duna kay panan-awon
Si Hesus kanimo mipahiyom
Ug Siya miingon ikaw Iyang pabalikon
Aron dunay kinabuhing dayon

Repeat Refrain

Tinguhaa lang gyud makabalik ka pa
Sa pag-alagad sa Ginoo ta
Daghang balatian ayaw paghulata
Samtang baskog ka pa alagad na

Repeat Refrain 2x

Kay kun ugma ka pa ulahi na

Sponsored