Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Ang mga butang niining kalibutan
Pulos kakawangan
Ang imong maangkon nga kalipay
Kining tanan lumalabay

Refrain
Apan didto sa langit
Maangkon tang kalipay nga hingpit
Kay didto atong kauban
Ang langitnon natong Amahan

Chorus
Karon tumana ang Iyang mga balaod
Kay kini gayud matuod
Daghang katawhan nag-antos ning kalibutan
Apan sa langit mahanaw ra kining tanan

Bation mo ang kaguol bisan asa ka paingon
Kinabuhi mo karon magul-anon
Mangil-ad nga binuhatan makita mo sa ubang katawhan
Tungod sa ilang pagkada-utan

Repeat Refrain & Chorus
(2x)

Repeat Chorus one more time

Daghang katawhan nag-antos ning kalibutan
Apan sa langit mahanaw ra kining tanan
Apan sa langit mahanaw ra kining tanan
Apan sa langit mahanaw ra kining tanan

Sponsored

Sponsored