song

Dawata Sya

Lyrics& Audio
00:00
00:00

Sponsored

Kung may huni ang kinabuhi
Kun si Hesus magahari
Maga awit sa pagdayig adlaw’ng tanan
Ug mabatnan sa matag adlaw
Ang matuod nga kalinaw
Pakig dait, pag higugma sa tanan (sa tanan)

Refrain
Dawata sya igsuon,
Dawata sya pasudla sa kasing-kasing mo
Kay anaa siya sa pultahan
Kanimo nag hulat
Igsuon dawata si Hesus

Bridge
Ug nabatnan mo’ng kalinaw
Ang matuod nga kalipay
Nga matuman, pakig dait,
paghigugma sa tanan (sa tanan)

Repeat Refrain

Dawata sya!

Sponsored