Video unavailableClick the play button below to listen audio.

00:00
00:00

Sponsored

Sa dihang ako natulog
Aduna akoy damgo
Gidala ko didto sa langit
Poluy-anan sa mga balaan
Gikan sa kalibutan
Ug ang Hari
Ako ng hingkit-an

Refrain
Si Hesus nga nagpakamatay sa krus
Tungod sa daku Niyang gugma
Ug karon toa Si’Ya sa langit
Nag andam ug poluy-anan

Ug nakita ko didto
Ang matahum nga mga butang
Nga di katandi niining kalibutan
Ang syudad sa Herusalem pagkatahum
Nga sud-ongon
Puloy-anan nga walay katapusan

Repeat Refrain

Ug nakita ko ang kaliwatan
Gikan sa kalibutan
Si Adan ug Abraham, Daniel
Sdrac, Mesac, Abednego
Ug aduna pa kanila
Ang wala ko hi-ilhan
Ug silang tanan
Ni Hesus nakig-uban

Repeat Refrain 2x

Nag andam ug poluy-anan

Sponsored

Sponsored