song

Adlaw nga Mahimayaon

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Kung ang adlaw nga mahimayaon
Nga kanunay atong ginahandum
Maga-abot sa dili madugay
Dala ang pakig dait kalipay

Chorus
Sa pagsubang sa bulawanong adlaw
Mawagtang ang mga kagul-anan
Mawala ang luha ug kamatayon
Ilisdan ug kinabuhing dayon

Salig sa Diyos Kaniya itugyan
Ang tanan mong mga kagul-anan
Ang kalisod antuson mo lamang
Pagbalik sa Diyos ikaw balusan

Repeat Chorus

Ilisdan ug kinabuhing dayon

Sponsored