Christian Songs - K

song

Kahayag Ka Ba?

Lyrics & Video 664 Views
song

Kahimtang Sa Tawo

Lyrics & Video 1.2K Views
song

Kaluwasan Gihatag

Lyrics & Video 3.2K Views
song

Kanimo Lang

Lyrics & Video 31.4K Views
song

Kapahingahan

Lyrics & Video 2.9K Views
song

Karapatdapat Ka

Lyrics & Video 8K Views
song

Karon Ang Takna

Lyrics & Video 8.1K Views
song

Kay Didto Sa Langit

Lyrics & Video 2K Views
song

Kay Diha Kaniya

Lyrics & Video 1.8K Views
song

Kay Ikaw Man

Lyrics & Video 3.8K Views
song

Kinabuhi (Asa Na)

Lyrics & Video 2.5K Views
song

Kinsa Ba Ako

Lyrics & Video 4.4K Views
song

Kinsa Ba Kaninyo

Lyrics & Video 906 Views
song

Kinsa Man Ako

Lyrics & Video 5.2K Views
song

Known

Lyrics & Video 364 Views
song

Kristyanong In Love

Lyrics & Video 5K Views
song

Kumusta, Pagaksa

Lyrics & Video 11.4K Views
song

Kun Uban Ko

Lyrics & Video 908 Views
song

Kung Mobalik Na Siya

Lyrics & Video 1.6K Views
song

Kuptan Ko

Lyrics & Video 804 Views
song

Kupti Ako

Lyrics & Video 2.4K Views
song

Kupti Ang Pgtuo Mo

Lyrics & Video 1.7K Views
song

Kupti Si Hesus

Lyrics & Video 1.9K Views
song

Kuyog Ta

Lyrics & Video 2.1K Views

Sponsored

Sponsored

Sponsored