Christian Songs - K

song

Kahayag Ka Ba?

Lyrics & Video 1.1K Views
song

Kahimtang Sa Tawo

Lyrics & Video 1.7K Views
song

Kaluwasan Gihatag

Lyrics & Video 6.2K Views
song

Kanimo Lang

Lyrics & Video 42.4K Views
song

Kapahingahan

Lyrics & Video 6.1K Views
song

Karapatdapat Ka

Lyrics & Video 10.8K Views
song

Karon Ang Takna

Lyrics & Video 13K Views
song

Kay Didto Sa Langit

Lyrics & Video 3.1K Views
song

Kay Diha Kaniya

Lyrics & Video 2.7K Views
song

Kay Ikaw Man

Lyrics & Video 7.3K Views
song

Kinabuhi (Asa Na)

Lyrics & Video 3.3K Views
song

Kinsa Ba Ako

Lyrics & Video 8.1K Views
song

Kinsa Ba Kaninyo

Lyrics & Video 1.3K Views
song

Kinsa Man Ako

Lyrics & Video 7.7K Views
song

Known

Lyrics & Video 607 Views
song

Kristyanong In Love

Lyrics & Video 12K Views
song

Kumusta, Pagaksa

Lyrics & Video 18.8K Views
song

Kun Uban Ko

Lyrics & Video 1.3K Views
song

Kung Mobalik Na Siya

Lyrics & Video 2.4K Views
song

Kuptan Ko

Lyrics & Video 1.2K Views
song

Kupti Ako

Lyrics & Video 4.1K Views
song

Kupti Ang Pgtuo Mo

Lyrics & Video 3K Views
song

Kupti Si Hesus

Lyrics & Video 2.6K Views
song

Kuyog Ta

Lyrics & Video 3.4K Views

Sponsored

Sponsored

Sponsored