Christian Songs - K

song

Kahayag Ka Ba?

Lyrics & Video 442 Views
song

Kahimtang Sa Tawo

Lyrics & Video 805 Views
song

Kaluwasan Gihatag

Lyrics & Video 1.7K Views
song

Kanimo Lang

Lyrics & Video 23.7K Views
song

Kapahingahan

Lyrics & Video 1.9K Views
song

Karapatdapat Ka

Lyrics & Video 5.9K Views
song

Karon Ang Takna

Lyrics & Video 5.8K Views
song

Kay Didto Sa Langit

Lyrics & Video 1.2K Views
song

Kay Diha Kaniya

Lyrics & Video 974 Views
song

Kay Ikaw Man

Lyrics & Video 2.2K Views
song

Kinabuhi (Asa Na)

Lyrics & Video 1.8K Views
song

Kinsa Ba Ako

Lyrics & Video 3.2K Views
song

Kinsa Ba Kaninyo

Lyrics & Video 574 Views
song

Kinsa Man Ako

Lyrics & Video 3.6K Views
song

Known

Lyrics & Video 180 Views
song

Kristyanong In Love

Lyrics & Video 2.7K Views
song

Kumusta, Pagaksa

Lyrics & Video 7.7K Views
song

Kun Uban Ko

Lyrics & Video 559 Views
song

Kung Mobalik Na Siya

Lyrics & Video 944 Views
song

Kuptan Ko

Lyrics & Video 503 Views
song

Kupti Ako

Lyrics & Video 1.4K Views
song

Kupti Ang Pgtuo Mo

Lyrics & Video 869 Views
song

Kupti Si Hesus

Lyrics & Video 1.4K Views
song

Kuyog Ta

Lyrics & Video 1.5K Views

Sponsored

Sponsored

Sponsored