Christian Songs - K

song

Kahayag Ka Ba?

Lyrics & Video 208 views
song

Kahimtang Sa Tawo

Lyrics & Video 377 views
song

Kaluwasan Gihatag

Lyrics & Video 845 views
song

Kanimo Lang

Lyrics & Video 16.7K views
song

Kapahingahan

Lyrics & Video 1.2K views
song

Karapatdapat Ka

Lyrics & Video 4.3K views
song

Karon Ang Takna

Lyrics & Video 4.1K views
song

Kay Didto Sa Langit

Lyrics & Video 449 views
song

Kay Diha Kaniya

Lyrics & Video 395 views
song

Kay Ikaw Man

Lyrics & Video 1.5K views
song

Kinabuhi (Asa Na)

Lyrics & Video 1.2K views
song

Kinsa Ba Ako

Lyrics & Video 2.3K views
song

Kinsa Ba Kaninyo

Lyrics & Video 159 views
song

Kinsa Man Ako

Lyrics & Video 2.6K views
song

Known

Lyrics & Video 33 views
song

Kristyanong In Love

Lyrics & Video 2K views
song

Kumusta, Pagaksa

Lyrics & Video 5.6K views
song

Kun Uban Ko

Lyrics & Video 152 views
song

Kung Mobalik Na Siya

Lyrics & Video 360 views
song

Kuptan Ko

Lyrics & Video 222 views
song

Kupti Ako

Lyrics & Video 562 views
song

Kupti Ang Pgtuo Mo

Lyrics & Video 276 views
song

Kupti Si Hesus

Lyrics & Video 876 views
song

Kuyog Ta

Lyrics & Video 1K views

Sponsored

Sponsored

Sponsored