song

Kinsa Ba Ako

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Kinsa ba ako nga walay hunong
Mong gisunod sa Imong mga mata
Kinsa ba ako nga mahimong takos
Halaran sa putli Mong gugma

Unsa bay nabuhat ko nga mahimong angayan
Sa gi-ulang kinabuhi Mo
Walay katarong nganhi kanako
Apan wala mahimong babag
nga ako gipakamatyan Mo

Chorus
Pagka way sama sa Imong gugma
Makaya nga mag-antos bisan ako dili takos
Dili kabayran dili hitopngan
Ang bili sa gihalad Mo alang niining kinabuhi
Maong wala nay laing halaran pa
Kundi Ikaw lamang Hesus

Pagka way sama sa Imong gugma
Nga mibiya sa kahalangdon para maluwas ako
Dili kabayran dili hitopngan
Ang gi-antos mo alang sa kagawasan ko
Busa sa tanang higayon O Dios
Ikaw lang ang alagaran ko
Repeat from 1st stanza

Busa sa tanang higayon O Dios
Ikaw lang ang alagaran ko

Sponsored