Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Pagkaanindot ning adlawa
Kamalipayon nga naghiusa
Mga anak sa Dios nagakasadya
Kamalipayon sa imong panagway
Kamasanagon gayud sa kanunay
Ang himaya gayud sa Dios makalipay

Chorus
O kumusta pagaksa ko higala
Kay labihan gayud nakong mingawa
Sa kadugay sa panahon nga wala ta nagkakita
O kumusta pagaksa ko higala
Kay labihan gayud nakong lipaya
Usa ra gyud kita sa lawas ni Kristo

Repeat 1st stanza, & Chorus 2x

Oh kumusta…

Repeat Chorus

Usa ra gyud kita sa lawas ni Kristo
Usa ra gyud kita sa lawas ni Kristo
Ohhh… Ohhh… Ohhh…

Sponsored