Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Kay sa kahiladman sa akong dughan
Gibati ko ang pakigdait
Pakigdait nga dili gayud hitupngan
Sanglit kay mao man ang hingpit

Ug kahibulongan
Kalinaw gikan sa Amahan
Mag-ampo ako magapadayon
Tungod sa gugma N’yang bililhon

Kini mao ang bahandi nga nabatnan
Nahasukip sa kahiladman
Nga dili na masakmit sa kalibutan
Hangtud sa walay katapusan

Tanang mga kalag nga ginakapuyan
Gilayon inyong pangitaon
Ug modangop kang Hesus nga maloloy-on
Himoang Abyan ninyong dayon

Ug kahibulongan
Kalinaw gikan sa Amahan
Mag-ampo ako magapadayon
Tungod sa gugma N’yang bililhon

Sponsored

Sponsored