song

Kupti Ang Pgtuo Mo

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Kung moabot ang panahon nga malisod
Tanan mong suliran iluhod
Hinulsolan mo ang tanan
Nga kasal-anan
Maoy babag sa matul-id mong dalan

Chorus
Kay ang Dios nagalantaw
Sa tanan mo nga kalisod diha sa panaw
Kupti ang pagtuo mo
Bisan sa kalisod
Kay Siya walay hunong
Kanimo nakisayud

Subaya ang dalan nga matuod
Sa kinabuhing dayon kanimo maghatud
Amping lang sa agi-anan
May mga katunokan
Maoy babag sa matul-id mong dalan

Repeat Chorus

Si Hesus kanimo karon naghulat
Kinabuhi N’yang putli imong maawat
Katahum sa puloy-anan
Nga gi-andam sa tanan
Diin didto Siya makig-uban

Repeat Chorus

Kupti ang pagtuo mo
Bisan sa kalisod
Kay Siya walay hunong
Kanimo nakisayud
Kay Siya walay hunong
Kanimo nakisayud
Kay Siya walay hunong
Kanimo nakisayud

Kupti lang g’yud

Sponsored

Sponsored