song

Kahayag Ka Ba?

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Natahap ka na ba? Sa saad ni Hesus
Ug naluya ka ba tungod sa kalisud
Dili ba ang pagsulay maoy sukod sa pagtoo?
Kung nagpabilin ka ba sa gugma ni Kristo

Chorus
Kahayag ka ba dinhi sa kalibutan?
Nga maoy nagdala sa Iyang kamatuoran
Ang buhat sa kangitngit dili na angay balikan
Ug ang kahayag mo pasidlaka sa uban

Hamubo na lamang ang atong panahon
Ang pag-ampo kanunay tang buhaton
Aron ikaw magmalig-on sa tanang panahon
Ug sa temtasyon ikaw mag madaugon

Repeat Chorus 2x

Sponsored