Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Wala ako mahibalo, sa akong kaugmaon
Bisan pa sa kalisdanan si Jesus magauban
Dili ako magkaguol, sa atong kinahanglan
Kay Siya makahibalo sa atong mga dalan

Chorus
Mga butang sa kalibutan, pulos man kakawangan
Paglaum ko sa Ginoo, ang giandam Niya didto

Muabot ra ang panahon ang yuta pagtunawon
Ako Iya nga luwason, sa langit ako dad-on
Didtong adlaw way pagsalup, way panghayhay’g kahadlok
Manolunda manag-awit, sa kalipay nga hingpit

Repeat Chorus

Ang pagbalik sa Ginoo, haduol na kaayo
Mga ilhanan makita, sa langit ug sa yuta
Igsoon ug kaubanan, amahan ug inahan
Kinahanglan nga mag andam sa atong kaluwasan

Repeat Chorus 2x

Sponsored