Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Mag-andam ta kanunay sa atong kinabuhi
Kay basin unyag muabot na ang kamatayon
Mga buhat kaniadto, atong usbon karon
Ang huna-huna atong putlion, sa langitnong paghandum

Chorus
Magmatarong ka, sa adlaw ug gabii
Aron kita mahimong maputli

Kung amahan lang madala, kuyog sa manulonda
Inahan, anak masud-ong nyo pa ba nianang higayona?
Ikaw amahan, anak, inahan tagsa-tagsag kaluwasan
Busa magmatngon sa tanang panahon sa angay tang buhaton

Repeat Chorus

Kung inahan lang madala, kuyog sa manulonda
Amahan, anak makit-an niyo pa ba nianang higayona?
Ikaw amahan, anak, inahan tagsa-tagsag kaluwasan
Busa magmatngon sa tanang panahon sa angay tang buhaton

Repeat Chorus

Kung ang anak lang madala, sinapwang sa panganod
Ginikanan masud-ong niyo pa ba? Dili na bisan kanus-a pa
Ikaw amahan, anak, inahan tagsa-tagsag kaluwasan
Busa magmatngon sa tanang panahon sa angay tang buhaton

Repeat Chorus

Sponsored