Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Kaniadto gikinahanglan Siya
Gikinahanglan Siya karon
Si Hesus kinahanglan
Labi na ning panahona

Ug kun nga kani-adto gikinahanglan Siya
Gikinahanglan Siya karon
Kinahanglan sa adlaw
Tanan takna

Chorus
Bisan sa kabuntagon (Bisan sa kabuntagon 4x)
Bisan sa ka-udtohon (Bisan sa ka-udtohon 4x)
Bisan sa kagabhi-on (Bisan sa kagabhi-on 4x)
Gikinahanglan Siya

Repeat 1st Stanza & 2nd Stanza

Chorus 2
Bisan sa kalisdanan (Bisan sa kalisdanan 4x)
Bisan sa kasub-anan (Bisan sa kasub-anan 4x)
Bisan sa kalipayan (Bisan sa kalipayan 4x)
Gikinahanglan Siya

Repeat 1st Stanza & 2nd Stanza

Sponsored