song

Karon Ang Takna

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Wooo ooo ohhh…
Wooo ooo ohhh…
Wooo ooo ohhh…
Wooo ooo ohhh…

Ang akong Dios labing gamhanan
Ania kami sa Imong atubangan
Ginoong Dios labing bantugan
Dili matupngan ang Imong kabootan
Busa pasidunggan
Busa pasidunggan
Ang Imong pagkabalaan

Refrain
Dungga gikan sa langit
Ang hiniusa nga pagdayeg
Ug pag-awit

Chorus
Karon ang takna sa pag-awit
Karon ang takna sa pagdaug
Karon ang takna nga maglipay kita
Karon ang takna sa kaluwasan

Dios Amahan dili kami mapul-an
Ikaw ra gayud ang among alagaran
Kay gibuhat Mo ang tanan
Oh gibuhat Mo ang tanan
Alang sa among kaluwasan

Repeat Refrain, & Chorus

Bridge
Karon ang adlaw sa kaluwasan
Busa ayaw gayud paglangan-langan
Dawata si Hesus karon
Dawata si Hesus karon
Ug kung nasayod ka sa kaluwasan
Atong isangyaw ang Iyang buhing ngalan
Aron daghan nang maluwas
Aron daghan nang maluwas
Kun ang higala mo mibati ug kaluya
Intawon dasiga siya
Aron siya madala
Sa langitnong himaya
Yeah-eh-eh…

Isakang mga kamot
Isakang mga kamot
Sige ibayaw
Sige ibayaw
(2x)

Isakang mga tiil
Isakang mga tiil
Sige isayaw
Sige isayaw

Iluksong mga tiil
Iluksong mga tiil
Sige ilukso
Sige ilukso

Repeat Refrain, & Chorus 2x

Repeat Refrain

Sponsored