Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Kinsa ba kaninyo ang nagmalipayon
Kinsa ba kaninyo ang may kasakit
Kinsa ba kaninyo ang may pagla-um
Balik sa Dios

Kinsa ba kaninyo ang nagmalipayon
Kinsa ba kaninyo ang dunay gugma
Kinsa ba kaninyo ang may pagtuo
Dayga ang Dios, Dayga ang Dios

Refrain
Kung gusto kang magmalipayon
Sa bug-os mo nga kinabuhi
Pasudla si Hesus diha gayud
Sa imong kasingkasing
Gusto mo gayud maangkon
Ang matuod nga kalipay
Makaplagan mo lang kini
Diha lang kang Hesus

Repeat Refrain

Makaplagan mo lang kini
Diha lang kang Hesus

Sponsored