Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Langit ang hinungdan
Sa akong pagbag-o
Kay dili ko buot
Impernong dulngan ko
Busa maningkamot ko
Langit ang dulngan ko
Kay didto naghulat ang Ginoo

Chorus
Didto sa langit
Kalipay maangkon ko
Ug wa nay luhang
Muagas sa mata ko
Lonlon bulawan ang pagalaktan ko
Igsoon ko

Kaigsoonan ko
Dasigon ko kamo
Nga kitang tanan
Panahon nang magbag-o
Busa hinulsolan ta
Ang tanang kasal-anan
Ug likayan ta
Ang tanang kahilayan

Repeat Chorus 3x

Igsoon ko
Igsoon ko

Sponsored