Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Kay buti-buti Mo Panginoon
Sa lahat ng oras sa bawat araw
Ika’y laging tapat kung magmahal
Ang Iyong kaawaan ay magpawalang hanggan
(2x)

Refrain
Pinupuri sinasamba kita
Dakilang Dios at Panginoon
Tunay ngang Ika’y walang katulad
Tunay ngang Ika’y di nagbabago
Mabuting Dios na sa Ami’y nagmamahal
(2x)

Repeat 1st stanza, & Refrain 2x

Tunay ngang Ika’y walang katulad
Tunay ngang Ika’y di nagbabago
Mabuting Dios na sa Ami’y nagmamahal
Mabuting Dios na sa Ami’y nagmamahal
Mabuting Dios na sa Ami’y nagmamahal
Nagmamahal…
Nagmamahal…
Mabuting Dios…
Kay buti Mo…
Walang katulad…
Walang kapantay…
Ikaw lamang…
Mabuting Dios…

Sponsored