song

Ubos

Lyrics & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Si Hesus nagpakatawo nga ubos
Didto sa pasungan nga Iyang natawhan
Siya gibakbakan sa mga dagami
Apan wala kini Niya igsapayan

Refrain
Iyang gibiyaan ang langit nga matahum
Aron pagluwas kanimo ug kanako
Iyang gugma nga dili gyud matupngan
Dinhi gipadayag sa atong tanan

Si Hesus nagpa-ubos didto sa hukmanan
Gibutang-butangan sa mga katawhan
Gibunalan sa kilid gidughang
Apan Iyang gidawat kining tanan

Repeat Refrain

Giluwas kitang tanan ning kalibutan
Masalaypon man Iyang gikaluy-an
Iyang giluwas ug Iyang gitabangan
Bisan makasasala kitang tanan

Bridge
Gimahal ka Niya kay kinabuhi mo
Bililhon sa Iyang mga mata

Repeat Refrain

Iyang gugma nga dili gyud matupngan
Dinhi gipadayag sa atong tanan (Repeat)

Sponsored