Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Sige lang ug saad-saad
nga moalagad sa Ginoo
Apan naapsan hinuon sa kamatayon
Wala nay kapuslanan pa
Ang mga katigayonan
Kay sa yuta naman mopa-ingon

Chorus
Wala nay bili ang kinabuhi
Wala nay kapuslanan pa ang tanan
Samtang may kinabuhi pa buhata
Kong ulahi na,wa nay kapadulngan pa

Sige lang ang pagpatuyang
pag-ugmad sa kaugalingon
Nahikalimtan nga adunay pay bulohaton
Nag-andam Para sa unahan
Apan karon gibawian
Sa kinabuhi nga unta iyang gipili
Repeat Chorus

Sige lang ang pagpataas
garbo ug paghari-hari
iyang giisip nga siya talahoron
Wala gyuy kalainan,
sa mga tawong kakara-anan
Nga ni Jesus sila napalgan nga nakulangan
Repeat Chorus

Kong ulahi na,wa nay kapadulngan pa

Sponsored