Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Chorus
Sukdanan sa kamatouran
Ang basihanan mao ang balaang kasulatan
Ug kami mga tinugyanan lamang
Nga ipadayag ang tinood nga kamatuoran

Unsa pay langanan ta niining panahona
Nia na ang atong programa
Ang sukdanan sa kamatuoran walay gipili kini para sa tanan
Sa mga tawo nga nangita ug kaluwasan

Repeat Chorus

Ang Biblia pasultihon ta sa atong mga kinabuhi
Sundon ta kini nga walay pagdili-dili
Ang tinood nga kamatuoran maoy gipangita sa tanan
Ug karon kini ato nang nadunggan

Repeat Chorus

Nga ipadayag ang tinood nga kamatuoran

Sponsored